Zlatá medaile pro LWZ 304/404 SOL

Jedná se novou generaci na trhu téměř ojedinělého přístroje LWZ 303/403. Přístroj LWZ 304/404 SOL je kompletním systémem pro centrální větrání nízkoenergetických rodinných domků, a dále k centrální přípravě teplé vody a veškerému zásobování teplem pro vytápění. Nově též přístroj umožňuje aktivní chlazení. Rekuperace tepla
z odpadního vzduchu se provádí pomocí velmi účinného tepelného výměníku s křížovým protiproudem a agregátem tepelného čerpadla vzduch / voda. Přídavně se odebírá teplo venkovnímu vzduchu.
Součástí přístroje je sofistikovaný řídicí systém, jednoduše obsluhovatelný pomocí touchpadu. Regulátor optimalizuje všechny provozní režimy a současně slouží jako ekvitermní týdenní regulátor topení a přípravy teplé vody. Teplo produkované tepelným čerpadlem je buď používáno v nízkoteplotní teplovodní topné soustavě, nebo je jím vyhříván vestavěný zásobník teplé vody. Tím je současně vyřešen určitý rozpor mezi rozložením potřeby energie pro přípravu teplé vody a tepla z větrání v průběhu dne.

    V technicky elegantním vnitřním uspořádání, obsahuje zařízení:
-          křížový výměník pro předehřev nasávaného vzduchu vzduchem vyfukovaným
-          vysoce účinné prachové a pylové filtry
-          nepřímo vyhřívaný zásobník na 235 l teplé užitkové vody s vnitřním trubkovým     
           výměníkem
-          tepelné čerpadlo systému vzduch/voda o výkonu 4,2 kW (LWZ304) popř. 6 kW
           (LWZ404)
-          elektrokotel jako bivalentní zdroj o výkonu až 8,8 kW regulovaný ve 3 stupních
-          solární výměník
-          vestavěnou sofistikovanou regulaci všech technologických součástí, která
           optimalizuje jejich provoz
-          elektronicky řízené oběhové čerpadlo
-          čerpadlo pro odvod kondenzátu
Těžko si proto lze představit energeticky účinnější způsob pro větrání domu a současně jeho vytápění popř. chlazení. Větrání domu může být zcela dimenzováno podle potřeby, bez obav a omezení z tepelné ztráty, způsobené odvětrávaným vzduchem, neboť byl předtím zcela zbaven tepla, které v domě ohřátím nabyl. Velmi účinné vzduchové filtry zachycují prach i pyly a zlepšují výrazně kvalitu ovzduší
v domě. S výjimkou několika nejstudenějších dní v roce je navíc tepelná ztráta domu kryta tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo využívá relativně teplou směs odváděného a venkovního vzduchu, takže pracuje s vysokým topným faktorem a tedy s výborným zhodnocením elektrické energie. Pokud se majitel domu rozhodne doplnit systém o sluneční kolektory, ušetří v přechodném období další podstatnou část nákladů na teplo.
Je-li zdrojem tepla v domě přístroj LWZ 304/404 SOL nacházíme v řešení samá pozitiva:
-          dokonalou pohodu a zdravé bydlení v domě aktivně větraném podle potřeby
-          čistý vzduch, zbavený prachu a pylů
-          100% zisk tepla, které větrací vzduch získal v domě
-          vytápění nebo chlazení tepelným čerpadlem vzduch/voda
-          ohřev užitkové vody teplem z větrání
-          možnost dalšího zlepšení energetické bilance zapojením slunečních kolektorů přímo do
           přístroje a využitím jeho sofistikované regulace i pro tento zdroj tepla
-          nejlevnější vytápění tepelným čerpadlem po většinu roku
Velkým vyznamenáním pro firmu Stiebel Eltron je získání prestižní ceny průmyslového designu  „red dot award product design 2011“ v soutěži, které se účastnilo 60 zemí s úctyhodným počtem 4433 výrobků.
lwz_304_404.pdf (PDF 227 kB)

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit