Nízká hlučnost tepelných čerpadel

Hladina akustického výkonu tedy nezávisí na okolních vlivech a na vzdálenosti měření a je ovlivňována výhradně provozním stavem zdroje zvuku. Proto je akustický výkon ideální k přesnějšímu vzájemnému porovnání různých přístrojů nebo strojů v oblasti akustiky.

Nejjednodušší možností rozhodnutí o použití venku instalovaného tepelného čerpadla v souladu s místními podmínkami je vlastní výpočet hladiny akustického tlaku v požadované vzdálenosti.

K tomu jsou nutné jako základní informace výhradně hladina akustického výkonu vybraného tepelného čerpadla a příslušný korekční faktor pro dané okolí. Díky tomu můžete v několika vteřinách stanovit výpočetní hladinu akustického tlaku pro jakoukoliv požadovanou vzdálenost od tepelného čerpadla. Informace o hladině akustického tlaku v různých vzdálenostech, které jsou často uváděny v technických listech, mnoho nepomohou, protože nejsou zohledněny místní podmínky.

V  případě venkovní instalace tepelných čerpadel vzduch/voda nevznikají obecně ve vedení vzduchu žádné potíže. Přesto je však nezbytné zabránit tomu, aby docházelo k vyfukování studeného vzduchu přímo k sousedům (terasa, balkón apod.). Je nezbytné zabránit ofukování stěn domů nebo garáží. Zvláštní pozornost si přitom zaslouží znovu zvukové emise. Zde musí být nejdříve vzato v úvahu šíření zvuku, a to jak směrem k sousedům, tak i do vlastního domu. Tepelné čerpadlo neinstalujte vedle ložnic nebo obytných místností. Potrubní průchodky stěnami a stropy musejí být provedeny s izolací proti zvuku přenášenému materiálem. Chyby při stavební integraci mohou ale přesto za nevýhodných podmínek způsobovat nežádoucí zvýšení hladiny hlučnosti.

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se vyznačují mimořádně tichým provozem.
Na základě více než 30-ti letých zkušeností se snažíme minimalizovat vznik možností hluku již ve vývojovém procesu. K tomu se provádějí již v průběhu vývoje ve velmi časném stadiu konstrukce měření hluku ve vlastní vysoce moderní hlukové laboratoři. Kvalita měření vedla k akreditování laboratoře certifikovanou německou zkušebnou VDE. Také tyto měřené hodnoty jsou potvrzovány nezávislou zkušební laboratoří tepelných čerpadel ve Švýcarsku „TÖSS“. V přehledech vydávaných tuto agenturou se řadí tepelná čerpadla mezi nejtišší.

 

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit