Domov pro seniory Stachy-Kůsov

Kaskáda 12 tepelných čerpadel vzduch/voda WPL 33 (venkovní provedení), jako bivalentní zdroj využita stávající kotelna na propan-butan.

Instalace: firmy Milan Bůžek + Stavoplast Stachy, r.2007

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit