HPA - O 7/10/13

 • výkon až 15 kW
 • pro vytápění
 • dělené nebo venkovní kompaktní provedení
HPA - O 7/10/13

Topný výkon na míru

Vysoká efektivity | Moderní invertorová technika a patentově přihlášené dvoustupňové vstřikování páry a mokré páry chladiva dosahuje u děleného tepelného čerpadla vynikající topné faktory a vysoké výkony. Dokonce při extrémní zimě je možno dosáhnout dostatečné teploty topné vody bez přídavného vytápění. Díky vysokému topnému výkonu je možno HPA 7/10/13  použít i ve starších stavbách s vysokou potřebou tepla.

Velice tichý provoz l Zejména u venkovní instalace je nízká provozní hlučnost - zejména s ohledem na okolí - rozhodující. Čím tišeji tepelné čerpadlo pracuje, tím menší může být vzdálenost k nejbližší obytné budově.

Nejdůležitější znaky

 • tepelné čerpadlo vzduch/voda nenáročné na prostor
 • snadná instalace
 • invertorové tepelné čerpadlo s velmi vysokým topným faktorem 3,7 při A2/W35
 • topná voda +65°C až do venkovní teploty -15°C
 • topná voda +60°C až do venkovní teploty -20°C
 • výkonově silné díky kombinovanému vstřikování páry a mokré páry chladiva (patentově přihlášené)
 • provedení WPL 15 IS-2/ WPL 25 I-2 bez vestavěné nádrže na přípravu teplé vody
 • vestavěný ekvitermní regulátor s možností napojení na webové rozhraní

K tomuto produktu si můžete stáhnout

hpa-o_7_10_13.pdf (PDF 139 kB)