Otázky a odpovědi

V tomto textu bude zodpovězena řada otázek, zabývajících se tématy domovní a systémové techniky. Získáte tak přehled a vniknete do tématiky různých oblastí. Budou vám zde předány potřebné základy.

Tepelná čerpadla

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?
Jaké tepelné zdroje mohu použít?
Jak funguje tepelné čerpadlo?
Proč tepelné čerpadlo od firmy STIEBEL ELTRON?
Je vhodné tepelné čerpadlo při modernizaci?
Jak vysoké jsou prostředky na podporu instalace tepelného čerpadla?
Jaké možnosti instalace mám při použití tepelného čerpadla?
Jak dlouhá je životnost tepelného čerpadla?
Je na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON poskytována prodloužená záruka?
Je možné kombinovat tepelné čerpadlo se solární soustavou?
Zajistí tepelné čerpadlo skutečně správné teplo i v zimě?
Jak mohu s tepelným čerpadlem chladit?
Jaký rozvodný systém (topná tělesa) potřebuji při použití tepelného čerpadla?
Jaké možnosti větrání bytu existují při použití tepelného čerpadla?

Větrání

Je větrací zařízení potřebné?
Jaké druhy větracího zařízení jsou k dispozici?
Jaké výhody vznikají kontrolovaným větráním bytu?
Smí se nadále otevírat okna, jestliže používám větrací zařízení?
Nespotřebují větrací zařízení příliš mnoho elektrické energie?
Nepřenášejí větrací zařízení hluk v domě?
Nemusím se při instalaci větracího zařízení zříci krbu?
Nevysušuje se příliš vzduch v domech s větracím zařízením?

Solární instalace

Co se rozumí pod solární termikou?
Jaké jsou přednosti solárního tepla?
Musí mít stavba solárního zařízení zvláštní povolení?
Mohu se solární soustavou topit?
Je vybavení solární soustavou finančně podporováno?
Jak dlouhá je životnost solárních soustav?
Čím se vyznačují solární kolektory firmy STIEBEL ELTRON?
Jak se chrání solární soustava před působením mrazu?
Mohu pomocí solární energie pokrýt svoji kompletní potřebu teplé vody?
Je můj dům vhodný pro solární soustavu?


Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo předčí v mnoha směrech obvyklé způsoby vytápění, jako topení s použitím topného oleje nebo plynu. Sestavili jsme ve stručnosti přehledně hlavní přednosti:

Náklady:

S použitím tepelného čerpadla snížíte své náklady na energii pro vytápění až o 50 procent. Kromě toho jste nezávislí na zvyšování cen fosilních paliv, které budou stále vzrůstat i v nadcházejících rocích. Tepelné čerpadlo téměř nevyžaduje údržbu a nepotřebuje ani komín, ani skladovací prostor.

Životní prostředí:

Tepelná čerpadla představují čisté vytápění. Mají asi největší potenciál úspory CO2 ze všech zdrojů energie a pracují bez emisí škodlivin. Vzhledem k pohonu regeneračně vyrobeným elektrickým proudem jsou tepelná čerpadla jediným skutečným "vytápěním s nulovými emisemi", které je na trhu k dispozici.

k přehledu


Jaké tepelné zdroje mohu použít?

V zásadě se rozlišují následující zdroje tepla:

 • Venkovní vzduch
 • Země (soustava se zemním kolektorem nebo zemními sondami)
 • Voda (spodní nebo povrchová voda)

Dále můžete s tepelným čerpadlem využívat odpadní vzduch své větrací soustavy bytu (tepelné čerpadlo s odpadním vzduchem). Tento druh tepelného čerpadla se však hodí jen pro obytné domy s dobrou tepelnou izolací vzhledem k tomu, že je obsah energie odpadního vzduchu omezený v závislosti na objemovém průtoku vaší větrací soustavy.

Při volbě vašeho tepelného čerpadla je rozhodující výběr zdroje tepla. Přehled o příslušném zdroji tepla získáte s pomocí následujících bodů:

Venkovní vzduch (tepelné čerpadlo vzduch / voda)

 • Velké výkyvy teploty v průběhu roku (-18 °C až +30 °C)
 • Tepelný výkon je při nejnižší venkovní teplotě nejmenší
 • Topný faktor je při nízké venkovní teplotě nejmenší
 • Odmrazování výparníku při venkovních teplotách v rozmezí od -10 °C do +7 °C
 • Menší roční pracovní doba ve srovnání k tepelným čerpadlům země / voda a voda / voda
 • Jednoduchá instalace tepelného čerpadla bez zemních prací
 • Bez požadavků na velikost pozemku
 • Nejsou zapotřebí žádná úřední povolení

Země (tepelné čerpadla země / voda)

 • Nepatrné výkyvy teploty v průběhu roku
 • Tepelný výkon je po celý rok téměř konstantní
 • Topný faktor je při venkovních teplotách téměř konstantní
 • Není nutno odmrazovat výparník
 • Vysoká roční pracovní doba
 • Při instalaci tepelného čerpadla jsou nutné zemní práce
 • Zemní kolektor vyžaduje volnou plochu pozemku s velikosti jedno- až dvojnásobku obytné plochy
 • Pro zemní sondu je povinné ohlášení, resp. povolení u stavebního a báňského úřadu

Spodní voda (tepelné čerpadlo voda / voda)

 • Nepatrné výkyvy teploty v průběhu roku
 • Tepelný výkon je po celý rok téměř konstantní
 • Topný faktor je při venkovních teplotách téměř konstantní
 • Není nutno odmrazovat výparník
 • Vysoká roční pracovní doba
 • Využívání spodní vody potřebuje instalaci studny nasávané vody a dále studny vratné vody
 • Pro využívání spodní vody je povinné ohlášení u vodohospodářského úřadu

k přehledu


Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je termodynamickým vytápěním, umožňujícím využívání tepla z okolního prostředí (rovná se uložené solární energií). Jako energie pro vytápění jsou dodávané cca tři až čtyři podíly energie z okolního prostředí a jeden podíl elektrické energie. Elektrická energie je potřebná k "dodávání" energie z okolního prostředí existující při nízké teplotě -20 °C až + 35 °C (vzduch) na teplotní úroveň, využitelnou pro vytápění (teplá voda).

Princip funkce tepelného čerpadla je identický s funkcí chladničky. Tyto dva přístroje se odlišují v podstatě jen vytápěním a chlazením. Zatímco potravinám se k jejich ochlazení prostřednictvím výparníku teplo odebírá, prostřednictvím kondenzátoru na zadní straně chladničky se teplo předává. U tepelného čerpadla se naproti tomu pomocí výparníku teplo z okolního prostředí (voda, země, venkovní vzduch nebo odpadní vzduch) teplo odebírá a přes kondenzátor se přivádí do vytápěcího systému. Tepelné čerpadlo je vybavené vhodnými přizpůsobenými součástmi a větším počtem bezpečnostních zařízení i inteligentní ekvitermní regulací.

K našim tepelným čerpadlům

k přehledu


Proč tepelné čerpadlo od firmy STIEBEL ELTRON?

Firma STIEBEL ELTRON je jedním z vedoucích výrobců v oblasti obnovitelných energií a patří k pionýrům techniky tepelných čerpadel. Již více než 30 roků vyvíjí a vyrábí firma STIEBEL ELTRON na technicky nejvyšší úrovni tepelná čerpadla pro vytápění.

V roce 2007 otevřela firma slavnostně novou výrobní halu ve svém hlavním sídle v Holzmindenu. Se současnými 6.000 čtverečními metry plochy, pěti výrobními linkami a nejmodernějším výrobním zařízením zajišťuje podnik největší výrobu tepelných čerpadel v Evropě.

Pro firmu STIEBEL ELTRON hovoří inovační technika, kvalitativně vysoce hodnotné produkty a servis orientovaný na zákazníka.

k přehledu


Je tepelné čerpadlo vhodné při modernizaci?

Ano, avšak max. teplota výstupní vody pro vytápění by neměla být vyšší než 55 °C. Pokud existuje stávající podlahové vytápění, je modernizace s použitím tepelného čerpadla ideálním řešením. Avšak i při stávajících topných tělesech je tato modernizace často možná bez dodatečných nákladů. Často byla totiž již uskutečněna dodatečná opatření k tepelné izolaci, takže je možno používat instalované topné plochy s nižšími maximálními teplotami výstupní vody pro vytápění.

Nezměněné topné plochy se mohou používat s redukovanou teplotou výstupní vody pro vytápění, jestliže se např. sníží potřeba topné vody pomocí následujících opatření:

 • Dům se dodatečně tepelně izoluje
 • V domě se instalují nová okna

Pokud byly vyměněny staré žebrové litinové radiátory za nová (často dvouřadová) desková topná tělesa, sníží se teplota výstupní vody pro vytápění vlivem vyšší plochy pro přenos tepla, a pozitivně se ovlivní použití tepelného čerpadla.

Zvláště nekomplikovaná je dodatečná montáž tepelného čerpadla vzduch / voda.

k přehledu


Jak vysoké jsou prostředky na podporu instalace tepelného čerpadla?

V současné době lze čerpat dotace z programu Zelená úsporám, který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

K informacím o prostředcích na podporu

k přehledu


Jaké možnosti instalace mám při použití tepelného čerpadla?

Máte následující možnosti volby v závislosti na tom, pro které zdroje energie a pro které varianty přístroje se rozhodnete:


Venkovní instalace

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

U těchto přístrojů máte volbu mezi instalaci uvnitř a instalací venku. Tedy montáž buď venku na zahradě nebo například ve sklepě nebo v garáži. Dále jsou k dispozici kompaktní přístroje s integrovaným zásobníkem teplé vody a kontrolovaným větráním bytu.


Instalace uvnitř

Tepelné čerpadlo země / voda a voda / voda:

Přístroje se instalují v domě, kde potřebují prostor bez nebezpečí působení mrazu. Svými kompaktními rozměry a neobyčejně tichým chodem je lze bez problémů instalovat i v komoře. Podle varianty provedení jsou v přístroji již integrovány zásobníky teplé vody.

k přehledu


Jak dlouhá je životnost tepelného čerpadla?

Řada vytápěcích soustav s použitím tepelného čerpadla pracuje bez problémů již více než 25 roků. Průměrná životnost tepelného čerpadla při normálním používání je zpravidla v rozmezí 15 až 20 roků.

k přehledu


Je na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON poskytována prodloužená záruka?

Na tepelná čerpadla Stiebel Eltron je poskytována prodloužená 5-letá záruka. Podmínkou je instalace provedená v souladu s doporučením výrobce pro vytápění (popř. chlazení) rodinných domů a ekvivalentní aplikace s přiměřenou přípravou teplé vody, první uvedení do provozu autorizovaným servisem (je zahrnuto v ceně tepelného čerpadla) a provedením každoročních inspekčních prohlídek autorizovaným servisem na náklady uživatele.

k přehledu


Je možné kombinovat tepelné čerpadlo se solární soustavou?


Tepelné čerpadlo vzduch / voda kombinované se solární soustavou

Přídavné začlenění solární soustavy je ideálním řešením. Ještě dále se tím zvyšuje úspora nákladů. Podle použitého tepelného čerpadla je možné i doplnění větrací nebo chladící funkcí, což optimalizuje komfort bydlení.

Rádi vám individuálně určíme, jaké možnosti máte k dispozici.

K poradenské činnosti o tepelných čerpadlech

k přehledu


Zajistí tepelné čerpadlo skutečně správné teplo i v zimě?

Samozřejmě! Tepelné čerpadlo se totiž dimenzuje individuálně podle potřeby vytápěného domu, tím je stále zajištěno teplo v domě a dostatečné množství teplé vody.

V závislosti na zdroji tepla jsou k dispozici různé způsoby dimenzování tepelných čerpadel:

Monovalentní:

Při použití jako zdroje tepla venkovního vzduchu se provádí dimenzování monovalentně, to znamená, že tepelné čerpadlo pokrývá potřebu tepla samostatně na 100 procent.

Monoenergetické:

Z důvodů hospodárnosti se dimenzuje tepelné čerpadlo vzduch / voda v obvyklých případech monoenergeticky. To znamená, že se při nízkých venkovních teplotách cca - 5 °C použije k přihřívání elektrické topné těleso. Podíl použité elektrické energie na celkové potřebě tepla je však nižší než 5 %, takže tepelné čerpadlo pracuje stále efektivně.

k přehledu


Jak mohu s tepelným čerpadlem chladit?

Firma STIEBEL ELTRON nabízí různé možnosti, jak si můžete zajistit s tepelným čerpadlem v létě při příznivých nákladech chladné obytné prostory. Přitom se rozlišují dva postupy:

Pasivní chlazení:

Při pasivním chlazení se přenáší na vytápěcí systém nízká teplota spodní vody nebo zeminy prostřednictvím tepelného výměníku. Kompresor tepelného čerpadla se nezapíná, tepelné čerpadlo zůstává "pasivní".

Aktivní chlazení:

Při aktivním chlazení je přenášen na vytápěcí systém chladící výkon tepelného čerpadla. Kompresor tepelného čerpadla se zapíná, tepelné čerpadlo je "aktivní".

k přehledu


Jaký rozvodný systém (topná tělesa) potřebuji při použití tepelného čerpadla?

Vytápění tepelným čerpadlem se používá v ideálním případě s nízkoteplotním vytápěcím systémem. To jsou obvykle podlahové nebo nástěnné otopné soustavy. Výhodou těchto soustav je skutečnost, že vystačí s nízkými teplotami výstupní vody pro vytápění (30 - 40 °C).

Obvyklá topná tělesa potřebují pro vytápění teploty výstupní vody nejméně 50 °C. To však není žádný problém, neboť firma STIEBEL ELTRON nabízí tepelná čerpadla s teplotami výstupní vody pro vytápění až do 60 °C. S těmito tepelnými čerpadly a provedenými opatřeními pro izolaci je možno nadále používat stávající topná tělesa. Takto nestojí nic v cestě ani při modernizaci vytápění instalaci tepelného čerpadla.

k přehledu


Jaké možnosti větrání bytu existují při použití tepelného čerpadla?

Novostavby a nízkoenergetické domy jsou dnes izolovány tak dokonale, že jsou téměř vzduchotěsné. Proto je nezbytné kontrolované větrání bytu. Optimální možnost k tomu nabízejí větrací přístroje s rekuperací tepla, které zajišťují nejenom dostatečné množství čerstvého vzduchu, nýbrž se starají i o vytápění a o přípravu teplé vody.

k přehledu


Je větrací zařízení potřebné?

Aby se například zamezilo tvorbě plísní a poškození budov, vyžaduje vzrůstající těsnost novostaveb a rovněž zvláště sanovaných obytných budov stálou výměnu vzduchu. Větrání otevíráním oken je však jako jediné opatření pro větrání nesnadno přijatelné. K zajištění energeticky úsporné a hygienické minimální výměny vzduchu by se muselo větrat čtyři až šestkrát denně po dobu cca 5 minut.

To je však při odstaveném vytápění a se zcela otevřenými okny téměř nemožné.

Potřebný čerstvý vzduch spolehlivě zajišťují systémy ke kontrolovanému větrání bytu, které se kromě toho mohou postarat i obzvláště energeticky efektivně o vytápění a přípravu teplé vody.

k přehledu


Jaké druhy větracího zařízení jsou k dispozici?

U větracích zařízení existují decentralizované a centrální systémy. V následujícím textu budou popsány oba systémy.

Decentralizované systémy:

U decentralizovaného větrání bytu se rozlišují systémy s rekuperací tepla a bez této rekuperace.

U decentralizovaných systémů s rekuperací tepla se instaluje samostatný přístroj ve venkovní stěně v každé místnosti, která se má větrat a odvětrávat. K tomu jsou k dispozici systémy se dvěma ventilátory a rekuperací tepla např. přes tepelný výměník s křížovým protiproudem. Při volbě vhodných decentralizovaných přístrojů je nutno rovněž dbát na co možno nízkou emisi hluku a dobrou možnost čištění a údržby. Měla by být zajištěna možnost regulace jednotlivých ventilátorů, aby bylo možno přizpůsobit objemový průtok vzduchu stávající potřebě.

Centrální systémy:

U centrálních větracích přístrojů se rozlišuje mezi soustavami s odpadním vzduchem a soustavami s přiváděným / odpadním vzduchem.

Nejjednodušším a cenově nejpříznivějším systémem centrálního kontrolovaného větrání bytu je soustava s odpadním vzduchem. Vypotřebovaný vzduch se odsává vzduchovými kanály z prostorů s odpadním vzduchem, jako kuchyně, koupelny a WC. Současně proudí čerstvý vzduch vznikajícím podtlakem přes průchody venkovního vzduchu přímo do prostorů s přiváděným vzduchem (obytný pokoj, dětský pokoj, ložnice). Množství vzduchu, jež se odebírá z místností s odpadním vzduchem, je určeno dopravním výkonem ventilátoru.

Uživatelé místností mohou s použitím jednoduchého trojstupňového přepínače přizpůsobit průtok vzduchu své potřebě. Pomocí malého tepelného čerpadla je možno využívat odpadní vzduch pro přípravu teplé vody a případně pro vytápění.

Rekuperace tepla, jež přenáší až cca 90 % tepla z odpadního vzduchu na přiváděný vzduch,se realizuje v tepelném výměníku s křížovým protiproudem. Venkovní vzduch se filtruje pro chránění přístroje a kanálů před znečištěním a ochranu případných alergiků před působením prachu a pylů. Pro zajištění těchto opatření jsou k dispozici různé kvality filtrů. Centrální soustavy přiváděného / odpadního vzduchu zajišťují velmi vysoký komfort bydlení.

k přehledu


Jaké výhody vznikají kontrolovaným větráním bytu?

Kontrolovaným větráním bytu získáte následující výhody:

Zlepšená kvalita vzduchu v místnosti

Zatímco se pachy z vaření a tabákový kouř vnímají velmi lehce, pach některých stavebních materiálů a nábytku se pociťuje jako nepříjemný, zákeřnost mnoha látek tkví ve skutečnosti, že nejsou vůbec cítit. K tomu přistupuje dále okolnost, že čím déle se v místnosti pobývá, tím více se stává nos zdánlivě necitlivějším. Odpovídajícím navrhováním větracích zařízení s rozvržením oblastí s přiváděným a odpadním vzduchem se zatížení pachy potírá tam, kde vzniká, například v kuchyni.

Snížení škodlivých emisí

Nedostatečná kvalita vzduchu způsobuje průkazně jevy únavy, snížení výkonu a úkazy nevolnosti. Přímo mohou působit nemoci škodliviny ve vnitřním prostoru, jako formaldehydy, rozpouštědla a prostředky na ochranu dřeva nebo spóry hub, bakterie a roztoči. Špatnému vzduchu v místnosti je nezřídka nutno připsat difuzní bolesti hlavy a kloubů, oteklé nebo suché oči a stálé oslabování impulsů. Zatížení je možno redukovat, když se vyvarujete látkám, známým svým zatěžujícím působením a využije se vhodný větrací systém, který zajistí potřebnou výměnu vzduchu v místnosti.

Zvýšení životního komfortu

Právě alergici a nešťastníci, trápení sennou rýmou, ocení redukování množství pylů filtrováním venkovního vzduchu s vhodným větracím systémem. Poletování pylů se sice nedá zcela zabránit, avšak podle typu použitého filtru je možno v každém případě redukovat jejich množství až o 95 %. Větrací zařízení přispívá rovněž k zamezení rozmnožování roztočů z prachu v domácnosti. Roztoči patří nadále k nejčastějším iniciátorům alergií ve vnitřním prostoru bytu.

Udržování substance stavby

Poškozování stavebních objektů vlhkostí je nutno vztahovat často nikoliv jen na nedostatky při stavbě, nýbrž mnohdy také na chybějící větrání. Právě vlhkost vzduchu nad 65 % je správnou živnou půdou pro plísně, které vážně ohrožují substanci stavby. V domácnosti se čtyřmi osobami může během dne vzniknout lehce 10 až 15 kg vodní páry, která se ve vzduchu místnosti obohacuje a kondenzuje při nedostatečném odstraňování na chladných plochách. Stálý přívod čerstvého vzduchu a jeho kontinuální výměna regulují obsah vlhkosti vzduchu a zamezují napadení plísněmi.

Redukování spotřeby energie

Zatímco zlepšená tepelná izolace u stěn, oken a dveří redukuje spotřebu energie, při klasickém větrání okny se více než 50 procent topné energie (u moderních staveb) vyvětrává ven z oken. Efektivních úspor je možno dosáhnout je v kombinaci s vhodnými koncepcemi větrání. Nejúčinnějšího účinku úspory energie se dosahuje s použitím přístrojů a systémů, které pracují s rekuperací tepla.

k přehledu


Smí se nadále otevírat okna, jestliže používám větrací zařízení?

Ano, okna se smí nadále v tomto případě otevírat. Kromě topného období to není žádný problém. Pokud se vytápí, bylo by vhodné vědět, že ztráty tepla větráním nelze zkalkulovat. Topné plochy mohou sice v určité míře kompenzovat přídavné ztráty tepla větráním, avšak právě nikoliv neomezeně. Proto je třeba otevírat okna v zimě velmi obezřele.

k přehledu


Nespotřebují větrací zařízení příliš velké množství elektrické energie?

Spotřeba elektrické energie je závislá na volbě použitých přístrojů a na manipulaci uživatele se zařízením. Pokud bude pracovat neefektivní přístroj neustále v "režimu pro party", ještě k tomu se znečištěnými filtry, bude potřebovat určitě velmi mnoho energie. Jestliže se kromě toho ještě silně větrá otevíráním oken, minula určitě investice svůj žádoucí cíl.

Větrací přístroje však je možné dnes již bez problémů používat velmi efektivně při odpovídajícím projektování, seřízení a odpovídající manipulaci se systémem. Pozitivně se přitom projevuje zřetelné zvýšení efektivity přístrojů, které jsou dnes k dispozici na trhu.

k přehledu


Nepřenášejí větrací zařízení hluk v domě?

Toto je závislé pouze na projektování zařízení. Zde se nesmí šetřit na nepravém místě. Pokud se vhodné tlumiče hluku cíleně naplánují a při návrhu sítě kanálů se dodrží určitá základní pravidla, lze přenášený hluk redukovat na dosud obvyklou míru.

k přehledu


Nemusím se při instalaci větracího zařízení zříci krbu?

Nikoliv, je však důležité, abyste používali krb nezávisle na vzduchu v místnosti, resp. abyste zajistili, že se větrací zařízení vypne, když krb hoří - z technického hlediska to není žádný problém. I bez zřetele k větracímu zařízení není beztoho možné doporučovat v místnosti při současné těsnosti budovy topeniště závislé na vzduchu, neboť odkud má toto topeniště získávat svůj spalovací vzduch?

k přehledu


Nevysušuje se příliš vzduch v domech s větracím zařízením?

Nikoliv, důležité je, aby nebylo větrací zařízení dimenzované nad hygienicky nutnou potřebu čerstvého vzduchu, to znamená, aby se nevyměňovalo větší množství vzduchu, než je skutečně potřebné. Okny nebo větráním spárami vnikají za určitých okolností zřetelně vyšší objemové průtoky a tím i sušší vzduch, než při použití větracích zařízení.

k přehledu


Co se rozumí pod solární termikou?

Při solární termice se převádí energie záření slunce na teplo. Toto teplo se využívá k podpoře vytápění a k ohřevu teplé vody. Pro solární termiku hovoří skutečnost, že velká část energie pro domácnost připadá beztoho na vytápění a přípravu teplé vody.

k přehledu


Jaké jsou přednosti solárního tepla?

V dalším textu uvádíme seznam s přednostmi, které lze dosáhnout ze sluneční energie:

 • Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie
 • Sluneční energie je k dispozici bez omezení a bezplatně
 • Solární energie na rozdíl k fosilním nosičům energie neškodí životnímu prostředí.
 • Je možno získat státní podporu
 • Solární soustavy vedou ke zvýšení hodnoty nemovitostí
 • Relativní nezávislost na cenách energie

k přehledu


Musí mít stavba solárního zařízení zvláštní povolení?

K instalaci solární soustavy nutné žádné povolení. Povolování u budov, chráněných jako památky, spočívá na uvážení institucí, zabývajících se ochranou památek.

k přehledu


Mohu se solární soustavou topit?

Solární soustavy k podporování vytápění jsou žádanější, než kdykoliv předtím. Zvláště v průběhu přechodových měsíců března až května a dále září až listopadu se nabízí podpora vytápění s použitím solární energie, neboť energie slunce již v těchto měsících postačuje k tomu, aby bylo možno s ní předehřívat vodu pro vytápění. Při spojení solárního zásobníku teplé vody a tepelného čerpadla je možno takto i vytápět se solární soustavou.

k přehledu


Je vybavení solární soustavou finančně podporováno?

V současné době lze čerpat dotace z programu Zelená úsporám, který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.

K informacím o prostředcích na podporu

k přehledu


Jak dlouhá je životnost solárních soustav?

Dnešní solární soustavy mohou vyrábět teplo ještě po více než 20 letech díky dlouholetému vývoji a výrobě solární techniky, stejně jako vysokému standardu kvality, který zajišťuje firma STIEBEL ELTRON u svých výrobků.

k přehledu


Čím se vyznačují solární kolektory firmy STIEBEL ELTRON?

Vysoká účinnost a nejlepší vlastnosti materiálu činí z plochých kolektorů firmy STIEBEL ELTRON vysokovýkonné produkty. Vysoce transparentní solární speciální sklo (propustnost 92 %), vysoká absorpce (a > 95 % zachycení tepla) a nepatrná emise (e < 5 %, řádová velikost vyzařování) vysoce selektivně pokrytého absorbéru jednak zajišťuje vynikající zisk solárního tepla, na druhé straně minimalizuje izolace a kombinovaný upínací a lepící systém z trvale elastických materiálů s dlouhou životností celkové ztráty plochých kolektorů.

k přehledu


Jak se chrání solární soustava před mrazem?

V trubkách solární soustavy se nachází výrobcem smíchaná kapalina teplonosného média. Tato směs se nachází v oběhu mezi solárním kolektorem a solárním zásobníkem teplé vody. Kapalina teplonosného média zamezuje zamrznutí soustavy při teplotách pod stupněm mrazu (-30°C).

Mohu pomocí solární energie pokrýt svoji kompletní potřebu teplé vody?

V našich stupních zeměpisné šířky je možno pokrývat s použitím solární energie potřebu teplé vody jedné domácnosti ze 70 procent. V letních měsících se pokryje kompletní potřeba teplé vody pouze solární soustavou. Kombinací s tepelným čerpadlem je možno pokrýt potřebu teplé vody i v zimě.

k přehledu


Je můj dům vhodný pro solární soustavu?

K účelnému používání solárně tepelných zařízení je intenzita záření v České republice ve všech krajích dostatečně veliká.

Nejlépe vhodná pro instalaci solárního zařízení je plocha střechy se sklonem od 20° do 60°, nasměrovaná mezi jihovýchodem a jihozápadem, pokud možno bez stínění. Na jednu osobu je zde nutná pro ohřev teplé vody plocha kolektorů cca 1 m2. S trochu větší plochou kolektorů je možno dosáhnout stejného zisku energie také na západní nebo na východní straně domu. Rovněž jsou dobře vhodné ploché střechy, a také je možná montáž na stěnu.

k přehledu

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit