Panelový dům Liberec

Kaskáda 12 tepelných čerpadel vzduch/voda WPL 33 (venkovní provedení) umístěných na střeše, jako bivalentní zdroj využit centrální teplovod.

Instalace: firma ATAX, r.2007

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit