Přemýšlíte o pořízení nového vytápění? Rádi vám poradíme s výběrem vhodného systému. Je lhostejné, zda plánujete výměnu starého topení nebo zda vybíráte topný systém do vaší novostavby.

Vyberte čerpadlo, které vás zajímá

Systém vzduch – voda

Sluncem zahřátý vzduch je dostupný všude. Tepelná čerpadla dokáží i při teplotě venkovního vzduchu -20 °C odebírat dostatek energie potřebné pro vytápění. Se snižující se teplotou venkovního vzduchu však klesá topný výkon a tedy i topný faktor (účinnost). Tepelná čerpadla jsou proto doplněna druhým zdrojem tepla, který během krátkého mimořádně studeného období v roce podporuje tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla jsou dodávána v kompaktním provedení pro venkovní nebo vnitřní instalaci. Ke vnitřnímu provedení je vzduch přiváděn přes stěnové průchodky pomocí vzduchových hadic. Variantou je provedení dělené, u kterého jsou vnitřní a venkovní jednotka spojeny vedením chladiva. Mimořádnou výhodou je snadná instalace tepelného čerpadla vzduch | voda bez rozsáhlých zemních prací a bez povolení.

Výhody

 • rychlá a snadná instalace
 • variabilní možnosti umístění
 • absence zemních prací a povolení
 • nižší cena pořízení proti systému země/voda
 • možnost využití pro chlazení

Nevýhody

 • vyšší provozní náklady oproti systému země/voda
 • nutnost bivalentního zdroje při nižších venkovních teplotách
 • vyšší hlučnost oproti systému země/voda je nutno zohlednit při volbě umístění přístroje

K přehledu produktů...

Systém země – voda s plošným kolektorem

Tento systém využívá sluneční energii naakumulovanou v zemském povrchu. Ve střední Evropě je půda v hloubce cca 1,5 m i za chladných zimních dnů dostatečně teplá, aby bylo možno hospodárně provozovat tepelná čerpadla. Pro zemní kolektor potřebujete dostatečně velkou plochu pozemku pro trubkový systém, který odebírá teplo z půdy. Je zapotřebí přibližně dvojnásobku až trojnásobku plochy pozemku vzhledem k vytápěné obytné ploše. Plastovým potrubím protéká ekologická nemrznoucí směs, která vede získané teplo do tepelného čerpadla.

Pokud máte dostatečně velký pozemek, máte nevyčerpatelnou zásobu energie a ideální předpoklady k použití tepelného čerpadla země | voda s plošným kolektorem.

Výhody

 • vysoký topný faktor
 • velice tichý chod
 • není nutný bivalentní zdroj
 • oproti systému země/voda s půdními vrty je instalace rychlejší, levnější a bez složitých povolení

Nevýhody

 • vysoké nároky na volnou plochu pozemku
 • nad kolektorem není možná další výstavba (např. garáž) a není ani doporučeno vysazovat hluboce kořenící rostliny

K přehledu produktů...

Systém země – voda s půdním vrtem

Svislé geotermální sondy potřebuji méně místa. Použitím vrtací soupravy se provedeno potřebný počet vrtů o hloubce cca. 100 m, do kterých se zapustí geotermální sondy. Ty jsou vybaveny patou sondy a vertikálním plastovým potrubím, kterém cirkuluje nemrznoucí směs, odebírající zemi teplo.

Výkon odběru závisí na kvalitě půdy. V závislosti na tepelném čerpadle a kvalitě půdy je zapojeno několik geotermálních sond do zdrojového systému.

Výhody

 • vysoký topný faktor i při nízkých venkovních teplotách
 • velice tichý chod
 • není nutný bivalentní zdroj
 • možnost využití vrtů pro levné chlazení, využívající chladnou nemrznoucí směs bez práce kompresoru tepelného čerpadla

Nevýhody

 • nutnost stavebního povolení a povolení báňského úřadu
 • vysoké investiční náklady na půdní vrt(y)

K přehledu produktů...

Systém voda – voda

Podzemní voda je dobrým akumulátorem slunečního tepla. Voda je studničním čerpadlem odebírána ze zdrojové studny a po odebrání energie ve výměníku tepelného čerpadla je vrácena zpět do vsakovací studny. I za nejchladnějších zimních dní udržuje konstantní teplotu +7 °C až +12 °C. Při stále teplotní úrovni zdroje tepla je topný faktor tepelného čerpadla po celý rok téměř stejný.

Podzemní voda není k dispozici všude v dostatečné kvantitě a vhodné kvalitě. Její použití musí odsouhlasit příslušný vodohospodářský úřad.

Výhody

 • nejvyšší topné faktory
 • velice tichý chod
 • není nutný bivalentní zdroj

Nevýhody

 • vydatnost studny musí být ověřena čerpací zkouškou a potřebný průtok musí být trvale zaručen
 • vsakovací studna musí mít dostatečnou schopnost odvádět vodu
 • minimální teplota vody nesmí být pro tepelná čerpadla voda/voda celoročně nižší než +7°C. Při použití tepelných čerpadel země/voda s předřazeným výměníkem nižší teplota možná.
 • nutnost časté údržby – zanášení filtrů a výměníku tepla
 • vynikající topný faktor je degradován vysokým příkonem studničního čerpadla
 • nutnost povolení vodohospodářského úřadu

K přehledu produktů...

Máte-li zájem po zadání základní parametrů budovy zjistit okamžitě vhodný typ tepelného čerpadla a orientační výši úspor oproti plynovému vytápění, stačí použít našeho online rádce.

Často kladené dotazy

Odpovědi na otázky domovní
a systémové techniky...

vstoupit